ฆ่าเชื้อ ตามมาตรการฯ สพป.นครราชสีมา เขต 5

สพป.นครราชสีมา เขต 5  ขอขอบคุณ ฮุก 31 นครราชสีมา สาขาด่านขุนทด ที่ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดยาฆ่าเชื้อ ที่ สพป.นครราชสีมา เขต 5 เมื่อวันที่  4  เม.ย. 63 ตามมาตราป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรค COVID -19