ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ลงนามบันทึกการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ลงนามบันทึกการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑