สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดย ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล และ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายแมนรัตน์น รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารในการทำพิธี และรักษาระยะห่าง หรือโซเชียลดิสแทนซิ่ง เกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน ๔ ราย ดังนี้
๑. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒
๒. นางวัชรากร เคยบรรจง นักทรัพยากรบุคคล สพป.สระบุรี เขต ๒
๓. นายพนม เปียสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
๔. นายอุทัย สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ

 

สุกัญญา หมั่นจิตร์
Latest posts by สุกัญญา หมั่นจิตร์ (see all)