สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมมาตรการเข้ม รับส่งหนังสือราชการโครงการ Drive Thru

วันที่  7 เมษายน 2563 กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แจ้งประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการโครงการ Drive Thru (ตู้รับหนังสือราชการของโรงเรียน ถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3) โดยการขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ มาจอดเทียบตู้แล้วหย่อนหนังสือราชการลงในตู้ โดยไม่ต้องลงจากรถ เพื่อเป็นการช่วยลดการตรวจจุดคัดกรอกของผู้มาติดต่อราชการ ตามมาตรการ Social Distancing ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาเปิดตู้รับหนังสือราชการ นำไปลงทะเบียนรับ ทุกระยะ เป็นประจำทุกวัน และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมาตรการการปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (Work From Home)  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ห่วงใย ใส่ใจดูแล คนรอบข้าง เราจะฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน