สมทบกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสาธารณประโยชน์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 

วันที่  7  เม.ย. 63  ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับมอบเงินจากคณะผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ที่ร่วมบริจาคเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และสาธารณประโยชน์ สพป.นครราชสีมา เขต 5   และร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนทุกท่าน