สพป.นม.5 มอบเงินช่วยเหลือฯเด็กชายเมธา วิเวกหมอ

  วันที่ 7 เม.ย. 63  ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้  นายเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และนางอัมพร  มุ่งพันธ์กลาง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำเงินกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนเดือดร้อนฉุกเฉิน สพป.นครราชสีมา เขต 5 ให้แก่ครอบครัว เด็กชายเมธา  วิเวกหมอ  นักเรียนชั้น ป.5  โรงเรียนบ้านนารายณ์  อ.โนนไทย  ซึ่งประสบวาตภัย บ้านพังทั้งหลัง เมื่อวันที่ 6  เมษายน 2563 เวลา 17.45 น. ที่ผ่านมา