สพป.หนองคาย เขต 1 บริจาคหน้ากาก Face shield ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 บริจาคหน้ากาก Face shield จำนวน 670 ชิ้น ที่โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ได้ร่วมด้วยช่วยกันผลิต ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และอสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิค 19) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายวิศณุ  วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ