สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมการประชุม “การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 มษายน 2563 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมการประชุม “การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผู้รับจ้อตกลง) กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ให้ข้อตกลง)”โดย นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (ผู้ได้รับมอบหมาย) กับนายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ซึ่งมีทีมบริหาร (รองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตสน.)ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯและร่วมรับฟังนโยบายและการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สพฐ1. อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2