สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพท.

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference)​ ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. (ผู้รับข้อตกลง)​ กับ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ (ผู้ให้ข้อตกลง) โดย นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ (ผู้ได้รับมอบหมาย)​ การนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด จัดที่นั่งเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัย  ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

นางสาวปริมวดี  เปล่งปลื้ม  เจ้าหน้าที่ธุรการ / ถ่ายภาพ

นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร์  นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว (Work From Home)