MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสพฐ. ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดบันทึกข้อตกลง(MOU)การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตามที่สพฐ.กำหนด และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในฐานะพยานคนที่ 2 พร้อมกันนี้ร่วมรับฟังนโยบายจากนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในการจัดทำบันทึกข้อตกลง ผ่านระบบทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2