รองผอ.สพม.32 ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่เข้ม กับ เลขา กพฐ.

เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไชยมงคล  สพม.32 นายรณชัย  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น 2 เพื่อเป็นสักขีพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กับ นายศุภชัย  ภาสกานนท์  ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 290 ราย ตามมติ ก.ค.ศ.ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563