สพม.34 ร่วมกันผลิต FaceShield ป้องกันเชื้อเพื่อชาติ

วันที่ 7- 8 เมษายน 2563 บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ร่วมกันผลิตหน้ากากแบบ​ Face Shield ​  เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ   ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ​ ในการสวมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (Covid-19) ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้​  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะร่วมกันป้องกันการรับเชื้อ