สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 14/2563

วันพุธที่่ 8  เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 14/2563 โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ดำเนินรายการ เพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสารและนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3