สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกล (Video Conference) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกล (Video Conference) ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ระหว่างนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.  (ผู้รับข้อตกลง) กับนายกมล เสาวภาคสุข รอง ผอ.สพป.ชัยนาท (ผู้ให้ข้อตกลง) โดยมอบหมายให้ นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นผู้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง และลงนามในฐานะพยาน ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท พร้อมรับทราบแนวทางการประเมินที่เกี่ยวข้อง