สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล video Conference การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่(MOU)ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 เมษายน เวลา 09.00 น นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นายธิติวุฒิ นาคุณทรง,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่(MOU) ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีนางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ จัดทำบันทึกข้อตกลงฯ และมีนายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คำปรึกษา/แนะนำ(Coaching) และการประเมิน(Evaluation) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ในฐานะผู้รับข้อตกลง ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับนายธิติวุฒิ นาคุณทรงและนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในฐานะผู้ให้ข้อตกลง ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3