สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงผ่านการประชุมราชการระบบทางไกล (Video Conference) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานร่วมประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ท่าน คือ นางกันยมาส ชูจีน เพื่อทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม Conference (เขาล้อมหมวก) ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

      

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่