สพป.น่าน เขต 2 ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) รอง ผอ.สพป.สพท ผ่านระบบ Video conference

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ประชุมระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2 เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ ในการนี้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง สพป.น่าน เขต 2 มีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  2 ราย คือ นายนพดล ศรีขัดเค้า และ นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา