การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) รอง ผอ.สพป.

8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2  พร้อมด้วย ดร.ประชา แสนเย็น นายจิมจง ทองคำวัน                รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพื้นฐาน กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2