ตรวจเข้ม 3 ผ่าน

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ได้ลงตรวจ ณ จุดตรวจป้อมยามหน้าทางเข้าสำนักงาน ซึ่งจุดนี้สำคัญมากในการคัดกรองทั้งบุคลากรในสำนักงานและผู้มาติดต่อราชการ หากไม่ตรงตามเงื่อนไข 3 ผ่าน ก็ไม่สามารถเข้ามาในสำนักงานได้ คือ
1. สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หากไม่มีเข้าไม่ได้
2. ตรวจวัดอุณหภูมิ หากวัดได้ 37.5 ขึ้นไป ไม่สามารถเข้าไปได้
3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือก่อนทุกครั้ง
นอกจากนี้ สำนักงานยังเพิ่มจุดล้างมือ อยู่ด้านหน้าอาคารเพื่อบริการทุกๆ ท่านด้วยเช่นกัน


นอกจากนี้ สำนักงานยังเพิ่มจุดล้างมือ อยู่ด้านหน้าอาคารเพื่อบริการทุกๆ ท่านด้วยเช่นกัน