สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) MOU รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2563 ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1 และเวลา 09.00 น. ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) พิธีเปิดและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.(ผู้รับข้อตกลง) กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ให้ข้อตกลง) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ได้รับมอบหมาย)