สพป.ลพบุรี เขต 1 > ปรบมือเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจส่งให้คุณหมอ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 07.30 น. >> นายณรงค์ ขุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ทั้ง 2 ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ปรบมือเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจส่งให้คุณหมอ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อไป ณ บริเวณด้านหน้าซุ้มพระประจำ สพป.ลพบุรี เขต 1 ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นางสาวณิชารีย์ บุญประเสริฐ ลูกจ้างชั่วคราว : ถ่ายภาพ..

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)