ศน.สพม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุภาภรณ์ สิ้นภัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม พุทธศักราช 2563