สพม.36 เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2563

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2563 เพื่อรับฟังข้อราชการ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว