สพป.ลพบุรี เขต 1 > พร้อมใจจิตอาสาจัดทำ Face Shield เพื่อป้องกันสารคัดหลั่ง โดยชุดแรก จำนวน 160 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางมาลี สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมใจจิตอาสาจัดทำ Face Shield เพื่อป้องกันสารคัดหลั่ง โดยชุดแรก จำนวน 160 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ถ่ายภาพ..

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)