สพป.นครพนม เขต 1 น้ำใจครูร่วมสู้โควิ 19 เราคนไทยไม่ทิ้งกัน

วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1, นายกสมาคมครูอำเภอเมืองนครพนม, ธาตุพนม, นาแก, ปลาปาก, เรณูนคร, วังยาง และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบเงินให้กับนายนครราช อันสุข นายกสมาคมครูประถมศึกษาจังหวัดนครพนม จำนวนเงิน 144,107.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)

**ผอ.อภิชัยทำมาน กล่าวว่า สพป.นครพนม เขต 1 มีความยินดีร่วมกับทางสมาคมครูประถมศึกษาจังหวัดนครพนม  ที่จะร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เป็นเงินคนละเล็กละน้อยในส่วนที่ช่วยเหลือได้ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม เพื่อใช้ในการต่อต้านไวรัสโควิด 19 และขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมกันบริจาคเงินในครั้งนี้** และในเวลา 10.20 น. นายนายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วยนายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2, นายนครราช อันสุข นายกสมาคมครูประถมศึกษาจังหวัดนครพนม, นายกสมาคมครูประถมศึกษาทุกอำเภอ ร่วมมอบเงินให้กับนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  จำนวนเงิน 279,177.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) (สพป.นครพนม เขต 1 เงิน 144,107.-บาท และสพป.นครพนม เขต 2 เงิน 135,070.-บาท) เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนม เพื่อใช้ในการต่อต้านไวรัสโควิด 19 และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบเงินให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมดำเนินการต่อไป พร้อมนี้นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม พร้อมคณะครู และนักเรียน ได้จัดทำโครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 มอบหน้ากากป้องกันฝอยละอองที่ครอบทั้งใบหน้า (Face Shield) ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อสนับสนุนคณะบุคลากรทางการแพทย์ ของจังหวัดนครพนม จำนวน 1,021 ชิ้น ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม