สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) สพฐ. MOU รอง ผอ.สพท.

วันที่ 8 เมษายน 2563  นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยนายสมพร  พิลาสันต์ รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 นายปรีดี โสโป รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ณ ห้อง Conference สพป.สระแก้ว เขต 2

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)