++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม Video Conference ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2562+++

<<<<วันศุกร์ ที่ 10  เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference  การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม conference หน้าห้องผู้อำนวยการ +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน