สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

         วันที่ 10 เมษายน 2563  เวลา  09.30  น. นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนายสมพร แปไธสง  นายสำราญ  อยู่นาน รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ  Video Conference  ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต  2 เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยนายอำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม