สพป.หนองคาย ลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) กับรอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานฯ ในส่วนของ สพป.หนองคาย เขต 1  ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในฐานะผู้รับข้อตกลง กับ รอง ผอ.สพป.นค.1 ที่รับตำแหน่งใหม่ ในฐานะผู้ให้ข้อตกลง จำนวน 2 ท่าน คือ นายอรรถกร ชัยมูล และนางสาวรุ่งนภา ธิศรี ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1