ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด โดยวิธีทอดตลาด ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด โดยวิธีทอดตลาด ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 7 รายการ โดยมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการขายทอดตลาดครั้งนี้ จำนวน 39 ราย ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1