สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำรอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1, ผอ.กลุ่มทุกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 25% ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1