สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ” ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ” ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

วันที่ 10 เมษายน 2563 นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบ ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ” ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ” ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1 โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในที่ประชุม ส่งตรงจาก ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้ การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ /การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก / มติ ครม. การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 / ข้อมูล Big DATA / ระบบ Internet ของโรงเรียน / ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 / การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ /ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม/ โรงเรียนนักจิตวิทยาและโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ภาพ/ข่าว นิษชนก อินอุ่นโชติ