การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 10 เมษายนเวลา เวลา9:30 น. นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณพ แจ้งพลอย และนายชนะศักดิ์ ทันธิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับฟังข้าราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2