สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video  Conference “ผอ.สพท.ทั่วประเทศ  ครั้งที่ 3/2563”

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563  เวลา 09.30 น. นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563  ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต  1   เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องต่าง ๆ  ได้แก่  การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ( สนก.),การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(สนผ.),มติ ครม.เรื่อง การเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (สนผ.),ข้อมูล  BIG DATA (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) (สนผ.),ระบบ Internet  ของโรงเยน (สพร.),ผลการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562 (สทศ),การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์(สพก.),ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม(ศบน.),โรงเรียนนักจิตวิทยา (ฉก.ชน.)และโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) โรงเรียน (สกก.)