สพป.พิษณุโลก เขต 2 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ 7 ราย

ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ให้การต้อนรับ ผู้ได้รับการคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 7 ราย วันที่ 9 เมษายน 2563