สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุม VDO Conference ข้อราชการเร่งด่วนจาก สพฐ.

ดร. สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง นายพันท์ คำพรรษา และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม VDO Conference รับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานตณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 / 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563