ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ VDO Conference

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ VDO Conference


       วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม จากห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน Work from Home ได้รับชมผ่านช่องทาง www.obectv.tv  www.youtube.com/obectvonline และ www.facebook.com/obectvonline

ขอบคุณภาพประกอบข่าว : นางสาวจารุวรรณ มูลกันธา