สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2563

วันพุธ ที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน นายพลวัฒน์ บุญช่วย นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศูนย์ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2563” เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้าน การจัดการศึกษาอย่าง มีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1 และการร่วมรับชม รับฟัง รายการพุธเช้า ในครั้งนี้ สพป.ปัตตานี เขต 1 ได้ดำเนินการตามนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) โดยให้ผู้บริหารเขตพื้นที่ และบุคลากร สวมใส่หน้ากากอนามัย และจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร