ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference วันพุธ ที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชบาแก้ว โดยนายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย นายพลวัฒน์ บุญช่วย นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้มีนายอับดุลลาบิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 นายสมาน เง๊าะ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ บุคลากร เข้าร่วมรับฟังและเป็นสักขพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในครั้งนี้