สพป.นครราชสีมา เขต 2 ตรวจเยี่ยมนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย อ.ห้วยแถลง

นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยนายภิญโญ กันหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ นายวรายุส์ จาดยางโทน นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(ฉก.ชน.สพป.นม.2) ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย และคณะครู ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากสพป.นครราชสีมา เขต 2 และโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ให้กับนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย จำนวน 1 หลัง ของ เด็กชายโชติพงษ์ เที่ยงไธสง นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย (อัคคีภัยเสียหายทั้งหลังจากไฟฟ้าลัดวงจร) ในวันที่ 13 เมษายน 2563 ณ บ้านเลขที่ 145 หมู่ 2 ต.ทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2

sukhum pimpasalee