ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พบบุคลากรผ่าน ZOOM ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาระยอง เขต ๒ พบบุคลากรในสังกัดด้วยระบบ VDO Conference ผ่านโปรแกรม ZOOM และอวยพร เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) พร้อมทั้งแจ้ง ข้อราชการ อาทิเช่น นโยบายการทำโรงเรียนให้เป็น ปัจจุบัน, การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล ผ่านดาวเทียม ระบบออนไลน์ ในกรณีที่ไม่สามารถ เปิดภาคเรียนตามที่กำหนด, การรายงานการปฏิบัติงาน ที่บ้านของบุคลากร (Work from home) ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒