สพป.ยล.3จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2563 สู้ภัยCOVID-19

วันที่ 13 เมษายน 2553 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 สู้ภัย COVID-16 และรับพรจากผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทยในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน โดยมีนายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีอันเป็นสิริมงคลนี้อย่างพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณอาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงให้พิธีสงกรานต์นั้นเป็นเทศกาลสงกรานต์ โดยได้ขยายออกไปสู่สังคมเป็นวงกว้างมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศคติ ตลอดจนความเชื่อไป แต่เดิมในพิธีสงกรานต์จะใช้ น้ำ เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นองค์ประกอบหลักของพิธี ในวันนี้จะใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ มีการรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ต่อมาในสังคมไทยสมัยใหม่เกิดเป็นประเพณีกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นับว่าวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว อีกทั้งยังมีประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิม อย่าง การสรงน้ำพระที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ ขอให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสิ่งสำคัญขอให้ทุกคนดูแลตัวเองอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตลอดจน Work from home ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ด้วยการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว