สพป.กำแพงเพชร เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนป่วยด้วยโรคมะเร็ง

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนป่วยด้วยโรคมะเร็ง
วันที่ 13 เมษายน 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายสถาพร รามสูต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กหญิงฟิล์มรดา อาญชนะปาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยในเบื้องต้น นายเชษฐา ชนะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียนพร้อมผู้บริหาร คณะครูและผู้มีจิตเมตตาได้ระดมเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวแล้ว

วันที่ 13  เมษายน 2563  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1ดร.ทวีศักดิ์   พรหมพินิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 นายสถาพร  รามสูต  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กหญิงฟิล์มรดา  อาญชนะปาน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยในเบื้องต้น นายเชษฐา  ชนะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียนพร้อมผู้บริหาร คณะครูและผู้มีจิตเมตตาได้ระดมเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวแล้ว