สพป.หนองคาย เขต 1 สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย “สรงน้ำพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันสงกรานต์”

วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำรอง ผอ.สพป.และ บุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ทำพิธีขอขมาและสรงน้ำพระพุทธรัตนรังสี ซึ่งเป็นพระประธานที่หอพระ สพป.นค.1 พร้อมกับได้ขอขมา รดน้ำต่อศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลเจ้าปู่-ย่า เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ให้เป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในสังกัด ซึ่งได้มีการกระทำทุกปีที่ผ่านมา สำหรับเทศกาลวันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด