สพป.เชียงราย เขต 1 รวมน้ำใจส่งมอบชุด PVC 100% สนับสนุนแพทย์ พยาบาล ใช้ปฏิบัติงานต้านภัยโควิด-19

วันที่ 14 เมษายน 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สนับสนุนCover All ชุด PVC 100% จำนวน 260 ชุด พร้อมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายและศูนย์ส่งเสริมเกษตรพื้นที่สูงรวมกันกว่า 900 ชุด เพื่อสนับสนุนเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องใช้สวมใส่ป้องกันเชื้อไวรัส ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยและดูแลสุขภาพประชาชน โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการรับและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย