สพป.หนองคาย เขต 1 บริจาคหน้ากาก Face shield ให้กับโรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 บริจาคหน้ากาก Face shield จำนวน 140 ชิ้น ที่โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ได้ร่วมด้วยช่วยกันผลิต ให้กับโรงพยาบาลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิค 19) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย