ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นคณะทำงานตรวจติดตาม ด่านตรวจ/จุดสกัด COVID-19

วันที่ 14 เมษายน 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นคณะทำงานตรวจติดตาม ด่านตรวจ/จุดสกัด พร้อมมอบน้ำดื่ม ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ณ บ้านมะเดื่อชุมพร ตำบล โกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร เรื่องผลการปฏิบัติงาน ด่านตรวจ/จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกต ผู้เดินทาง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 โรคโควิด 19 โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน