ประชุมกำหนดมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน…

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ได้เข้าร่วมการประชุม ปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ มีหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมการประชุม โดยมีนายบุญพาส รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส