สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2563

          วันที่ 15 เมษายน 2563  นายสุชีพ ช่วยแก้ว รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2   พร้อมบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม   “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ 15/2563 ซึ่งส่งสัญญาณ Conference  จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา   ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา ซึ่งในการประชุมได้มีนโยบายให้จัดที่นั่งเว้นระยะห่างกัน 1 เมตร  และสวมใส่หน้ากากอนามัย  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2