การประชุมชี้แจงต่อประเด็นการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2573 เวลา 10.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมการประชุมชี้แจงต่อประเด็นการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกันในการดำเนินงานของรัฐบาลด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเตรียมการในการตอบประเด็นการอภิปรายทั่วเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในครั้งต่อๆไป รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงสาระในการจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมกระทวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)